Realizowane projekty

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Krzysztof Morange Morris Morange dzięki ekspansji na rynki zagraniczne” w ramach poddziałania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Krzysztof Morange Morris Morange na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

Dofinansowanie projektu z UE: 189 825,40 PLN